Disclaimer online leeromgeving

Door het verkrijgen van toegang tot deze besloten website verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Van Hoegee Consulting besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de op deze website opgenomen informatie. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van deze website kan te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Van Hoegee Consulting worden gewijzigd. Van Hoegee Consulting garandeert evenmin dat de cursus-site foutloos of ononderbroken functioneert.

Van Hoegee Consulting is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van medisch, psychisch of psychiatrisch advies. Van Hoegee Consulting is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

De inhoud van deze besloten website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s, zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Van Hoegee Consulting (met uitzondering van citaten uit de werken van anderen, welke herkenbaar zijn aan de duidelijke bronvermelding). Nu de inhoud niet openbaar is, is het citaatrecht niet van toepassing op deze inhoud.

De informatie op deze website mag dus uitsluitend door uzelf worden gebruikt. U heeft conform voorgenoemde rechten niet het recht om deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te citeren, te bewerken of te verspreiden zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Van Hoegee Consulting.

Close

50% Voltooid

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.